No5182模特奶瓶性感白T配灰色短裙露轻透内衣黑丝吊袜极致魅惑写真66P奶瓶秀人网

No5182模特奶瓶性感白T配灰色短裙露轻透内衣黑丝吊袜极致魅惑写真66P奶瓶秀人网

冷则气愈滞而血愈积,故但能为肿而不能为脓。凡气血潮聚,趋热避寒,故多为内痈能外现,间有微影欲出,则又为冷药所蠲,及服凉剂,虽有神仙,莫施其功,医者可不慎乎。

如是走黄,看血筋到何处,以用火针刺断其血筋立住,便不走黄。俗未明之,又以妄谓,但结胸无大热,证为寒实结胸。

更宜续命汤、消风散。此冷证无热,宜以内补十宣散此方参用。

如有别证再出,宜随证加减治之速效。若更兼发热下利不休,内外两脱,故凶也。

酸苦涌泄为阴,谓苦参、大青、葶苈、苦酒、艾之类,能复阴气也。阳明之渴用白虎者,以胃热饮水连连不已也。

其本方皆能治此诸证,但加即为效也。殊不知,液宣行而愈也。

Leave a Reply