Vol746模特允爾脱白色低胸服饰露性感红色内衣秀丰满身材诱惑写真68P允爾尤蜜荟

Vol746模特允爾脱白色低胸服饰露性感红色内衣秀丰满身材诱惑写真68P允爾尤蜜荟

由复至干,左升为阳,由至坤,右降为阴,此左阳右阴之义也。虚人难下者,以四物汤加穿山甲煎服妙。

胸膈之积,自脑下反至大椎,亦于夹车反推。 按内风即气也,气不顺亦可用羌、防辈升发之,但不温服取汗耳。

言少阳感天之火气而病,少阳与厥阴为表里,病每相连,故其中兼见厥阴证也。先生為師,尊之為君,稱之為父。

無失法則枉疏記,為置證左,不宜自服。故先樂其長,以順樂天地人之道也。

│,象人之脊骨,○,象人之两肾,两肾○相合,仍为一太极○。五脏互相关涉,则五脏皆得为一脏之病,故有本脏自病者,有他脏传来者,何以别之?

 為後仙士,計慮深淺,咎自在己,無怨神言。 正恐其道在迩,而求诸远;事在易而求诸难也。

Leave a Reply